12. הנדסת המישור - משולשים, מרובעים, שטחים ומשפט פיתגורס - תרגילים לחזרה