10. חשבון אינטגרלי - נפחים, הפונקציה f(x)=a^x, בעיות קיצון