14. וקטורים - שימושים במישור ובמרחב (הווקטור האלגברי)