11. וקטורים - שימושים במישור ובמרחב (הווקטור הגיאומטרי)