16. וקטורים - הצגות פרמטריות ומשוואות של ישרים ומישורים